Vinaconex 9 (VC9): Hậu kiểm toán chuyển từ có lãi sang lỗ

Vinaconex 9 (VC9): Hậu kiểm toán chuyển từ có lãi sang lỗ

CTCP Xây dựng Số 9 (Vinaconex 9, mã CK: VC9) đã công bố BCTC soát xét nửa đầu năm 2021.

Theo đó thay vì có lãi 292 triệu đồng trong BCTC tự lập, thì VC9 ghi nhận lỗ ròng gần 7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do VC9 điều chỉnh tăng chi phí giá vốn đối với các dự án xây lắp cho phù hợp theo hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam. Sau 6 tháng VC9 chỉ ghi nhận hơn 99 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 79% so với cùng kỳ là do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đáng chú ý ngoài việc điều chỉnh KQKD từ lãi sang lỗ, kiểm toán còn đưa ra các ý kiến ngoại trừ đối với BCTC soát xét nửa đầu năm 2021 của VC9.

Cụ thể, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn công trình xây lắp phù hợp với doanh thu các năm trước và kỳ này. Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ thì giá vốn sẽ tăng lên và lãi trước thuế sẽ giảm cùng số tiền 0,54 tỷ đồng. Đồng thời, hàng tồn kho và lãi sau thuế chưa phân phối sẽ giảm đi lần lượt là 111 tỷ đồng và 111,6 tỷ đồng.

Giải trình cho việc này, VC9 cho biết có sự chênh lệch trong việc ghi nhận giá vốn giữa chi phí thực tế và chi phí theo phương án của kiểm toán là vì đối với các dự án xây lắp giai đoạn đầu, công việc chủ yếu là phần thô, khối lượng lớn, phù hợp với năng lực thiết bị của Công ty (đã khấu hao hết), không phải đầu tư mua sắm thêm, hơn nữa, Công ty chủ động được nhân lực sẵn có nên chi phí ít, lợi nhuận thường cao hơn lợi nhuận theo phương án chi phí.

Ngoài ra, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với một số khoản nợ quá hạn thanh toán khó có khả năng thu hồi, với số tiền ước tính lần lượt là 6,16 tỷ đồng và 8,01 tỷ đồng. Giải trình cho vấn đề này, VC9 cho biết vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ phải thu này.

Vinaconex 9 (VC9): Hậu kiểm toán chuyển từ có lãi sang lỗ - Ảnh 1.