Ông Bùi Thành Nhơn tín nhiệm trao quyền cho bộ máy mới của tập đoàn Novaland

Ông Bùi Thành Nhơn tín nhiệm trao quyền cho bộ máy mới của tập đoàn Novaland

Bên cạnh đó, HĐQT Novaland cũng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huyên vào vị trí Tổng Giám đốc, bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Thủy và bà Võ Thị Cao Ly vào các vị trí Phó Tổng Giám đốc.

NovaGroup bước vào giai đoạn mới hậu tái cấu trúc

Ông Bùi Thành Nhơn là một trong những chủ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại TP.HCM khi thành lập Công ty TNHH Thành Nhơn từ năm 1992 – tiền thân của NovaGroup ngày nay. Ông là nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT của NovaGroup.

Ông Bùi Thành Nhơn tín nhiệm trao quyền cho bộ máy mới của tập đoàn Novaland - Ảnh 1.