Nhiều cổ phiếu bảo hiểm tăng “chuẩn sóng”, ấn tượng với MIG

Nhiều cổ phiếu bảo hiểm tăng “chuẩn sóng”, ấn tượng với MIG

Cổ phiếu bảo hiểm không còn “lệch sóng”

Thị trường chứng khoán điều chỉnh giảm khá mạnh trong nửa đầu quý III/2021 do tác động phức tạp của làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 xảy ra ở nhiều địa phương, nhất là khu vực các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, thị trường cho thấy sức chống chịu tốt và hồi phục mạnh trong nửa còn lại quý III và chặng đầu của quý IV/2021. Trong đà tăng chung của thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu bảo hiểm cũng có phần đóng góp cho xu thế tăng khi không còn hiện tượng “lệch sóng” như trước.

Nhiều cổ phiếu bảo hiểm tăng “chuẩn sóng”, ấn tượng với MIG - Ảnh 1.