Cổ phiếu vật liệu xây dựng, cơ hội lớn từ câu chuyện đầu tư công 2022

Cổ phiếu vật liệu xây dựng, cơ hội lớn từ câu chuyện đầu tư công 2022

Tại hội nghị của Bộ Giao thông Vận tải mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ có giải pháp đổi mới thủ tục đầu tư, bố trí nhân lực để xây dựng kế hoạch, hoàn thành thủ tục khởi công 12 dự án cao tốc trong năm 2022, từ đó là tiền đề để kịp hoàn thành các dự án vào năm 2025.

Cổ phiếu vật liệu xây dựng, cơ hội lớn từ câu chuyện đầu tư công 2022 - Ảnh 1.