Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): Doanh thu vượt 60% kế hoạch, lợi nhuận ước đạt 5.600 tỷ đồng trong năm 2021

Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): Doanh thu vượt 60% kế hoạch, lợi nhuận ước đạt 5.600 tỷ đồng trong năm 2021

Mới đây, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2022.

Tại hội nghị, PVEP cho biết đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính năm 2021. Trong đó, tổng doanh thu ước tính 31.900 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch năm. 

Lợi nhuận trước thuế trước phân bổ chi phí ước tính 12.400 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 5.600 tỷ đồng; nộp NSNN ước đạt 11.800 tỷ đồng. 

Ngoài ra, PVEP luôn chú trọng ưu tiên và chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị/quản lý doanh nghiệp và quản trị danh mục đầu tư trong thời gian qua, nhờ vậy tổng chi phí tiết giảm PVEP thực hiện năm 2021 là 670 tỷ đồng.

Trước đó, PVEP đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm với tổng doanh thu lũy kế đạt 28.731 tỷ đồng và LNST lũy kế đạt 4.993 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước lũy kế 11 tháng là 7.849 tỷ đồng. Như vậy, riêng trong tháng 12/2021, PVEP ước đạt 3.169 tỷ đồng doanh thu và khoảng 607 tỷ đồng LNST.

Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): Doanh thu vượt 60% kế hoạch, lợi nhuận ước đạt 5.600 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 1.