Doanh nghiệp địa ốc sắp hết “đau đầu” về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại?

Doanh nghiệp địa ốc sắp hết “đau đầu” về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại?

Doanh nghiệp gặp khó với luật

Năm 2014, Luật Nhà ở chính thức có hiệu lực, trở thành động lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển sau kỳ ngủ đông giai đoạn 2011-2013. Song, căn cứ vào Điều 23 Luật Nhà ở 2014, nhà đầu tư chỉ được công nhận là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đối khi có quyền sử dụng đất 100% là đất ở. Quy định này đã khiến doanh nghiệp gặp khó trong quá trình triển khai dự án. Nếu như quỹ đất là dạng đất hỗn hợp, không có 100% đất ở thì doanh nghiệp không được công nhận là chủ đầu tư.

Đến năm 2020, Luật Đầu tư được áp dụng với điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014) được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc mà doanh nghiệp phải đối mặt trong suốt giai đoạn 2015-2020. Điều khoản này quy định: Một trong các hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là nhà đầu tư phải “có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở”.

Doanh nghiệp địa ốc sắp hết “đau đầu” về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại?  - Ảnh 1.