GELEX (GEX) lãi trước thuế 2.054 tỷ 2021, tăng 72% so với năm trước

GELEX (GEX) lãi trước thuế 2.054 tỷ 2021, tăng 72% so với năm trước

Theo đó, với việc hợp nhất kết quả kinh doanh của Tổng công ty Viglacera – CTCP từ quý II/2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của GELEX năm 2021 đạt 2.054 tỷ đồng, tăng 72%, doanh thu thuần hợp nhất đạt 28.585 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước. Với kết quả này, GELEX đã vượt 60% so với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.285 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch doanh thu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm. Một số chỉ tiêu khác cũng đã hoàn thành ở mức cao như tổng tài sản đạt 61.182 tỷ đồng, tăng 125% so với đầu năm, lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.044 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm trước; Lãi cơ bản trên cố phiếu đạt 1.509 đồng.

GELEX (GEX) lãi trước thuế 2.054 tỷ 2021, tăng 72% so với năm trước - Ảnh 1.