ABBank lãi gần 1.000 tỷ đồng trước thuế trong 9 tháng đầu năm

ABBank lãi gần 1.000 tỷ đồng trước thuế trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020.

9 tháng đầu năm 2020, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 2.578 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, động lực tăng trưởng chính là từ các mảng hoạt động phi tín dụng do nguồn thu nhập lãi thuần bị sụt giảm 8,4% chỉ đạt 1.700 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ của ABBank trong 9 tháng tăng 24,7% đạt 139 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 147% đạt 342 tỷ đồng.

Ngân hàng giảm chi phí hoạt động trong quý 3/2020 khoảng 9,9% so với cùng kỳ, xuống mức 399 tỷ đồng. Theo đó, chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm nay khá ngang ngửa với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 1.229 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%.

Chi phí dự phòng rủi ro 9 tháng của ABBank cũng giảm 1,5%  xuống 402,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 945 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Cuối tháng 9/2020, tổng tài sản của ABBank đạt 93.176 tỷ đồng, giảm 9,1% so với đầu năm chủ yếu do giảm cho vay các TCTD khác, đồng thời giảm nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp. Dư nợ cho vay khách hàng trong 9 tháng tăng 3,8% đạt 58.986 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 3,8% đạt 72.208 tỷ đồng.

Nợ xấu của ABBank tại ngày 30/9 là 1.632 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 2,31% hồi đầu năm lên mức 2,77% cuối tháng 9.