Nhờ đâu nhiều doanh nghiệp sớm cán đích lợi nhuận ngay nửa đầu năm 2021

Nhờ đâu nhiều doanh nghiệp sớm cán đích lợi nhuận ngay nửa đầu năm 2021

Doanh nghiệp thép đại thắng trong nửa đầu năm 2021

Có thể thấy từ khóa “doanh nghiệp thép, cổ phiếu thép, giá thép” thực sự rất nóng trong nửa đầu năm nay.

Hưởng lợi từ giá thép, các doanh nghiệp thép đã đồng loạt lãi lớn trong 2 quý đầu năm và cùng nhau sớm vượt đích lợi nhuận của cả năm 2021.

Trong nhóm các doanh nghiệp có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận vượt trội phải kể đến ông lớn Thép Hòa Phát (HPG). Lũy kế 6 tháng đầu năm, HPG lãi sau thuế đạt 16.751 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ 2020 và đã hoàn thành được tới 93% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021.

Nhờ đâu nhiều doanh nghiệp sớm cán đích lợi nhuận ngay nửa đầu năm 2021 - Ảnh 1.