Tập đoàn Kido (KDC) triển khai phương án dùng gần 23 triệu cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông

Tập đoàn Kido (KDC) triển khai phương án dùng gần 23 triệu cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông

CTCP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán KDC) quyết định thông qua việc triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông.

Theo đó Kido dự kiến dùng 22.874.910 cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ không phân phối hết sẽ bán cho Công đoàn công ty với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 228 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Kido đạt 8.324 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,5% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 59,4% so với cùng kỳ, lên trên 330 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 Kido còn 840 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 75 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 16 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu và 3.850 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Tập đoàn Kido (KDC) triển khai phương án dùng gần 23 triệu cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông - Ảnh 1.