Nhờ khoản lãi từ tiền gửi cho vay, Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) báo lãi 76 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm 2020

Nhờ khoản lãi từ tiền gửi cho vay, Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) báo lãi 76 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (mã CK: KPF) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu giảm sâu gần 87% xuống còn hơn 4 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán ghi nhận 926 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh nên lợi nhuận gộp đạt 3,1 tỷ đồng, giảm 90% so với quý 4/2021.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng mạnh đạt lên 23,4 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận 926 triệu đồng) toàn bộ đến từ khoản lãi tiền gửi, lãi cho vay. Trong khi đó chi phí tài chính không phát sinh. Kết quả Đầu tư tài chính Hoàng Minh lãi sau thuế hơn 24 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm, Đầu tư tài chính Hoàng Minh ghi nhận doanh thu thuần gần 54 tỷ đồng, tăng 34,7%; Nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh nên lãi sau thuế 75,9 tỷ đồng, gấp 2,9 lần năm trước – Đây cũng là con số lãi cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Năm 2021, KPF đặt mục tiêu doanh thu đạt 130 tỷ đồng và LNST đạt 49 tỷ đồng, theo đó kết thúc năm 2021 KPF mới hoàn thành được 41,5% mục tiêu về doanh thu nhưng lợi nhuận trước thuế đã vượt 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Nhờ khoản lãi từ tiền gửi cho vay, Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) báo lãi 76 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm 2020 - Ảnh 1.