FIT: Quý 2 lãi cao kỷ lục 101 tỷ đồng, tăng cao hơn 3 lần cùng kỳ 2020

FIT: Quý 2 lãi cao kỷ lục 101 tỷ đồng, tăng cao hơn 3 lần cùng kỳ 2020

Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (mã CK: FIT) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 298 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ, lãi gộp đạt 79,4 tỷ đồng tăng 28% so với quý 2/2020.

Trong kỳ FIT thu về 277 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng mạnh so với con số 38 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng cao lên 121 tỷ đồng, hoạt động liên kết lỗ gần 5 tỷ đồng.

Kết quả FIT lãi sau thuế 149 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần quý 2/2020, LNST công ty mẹ là 100,7 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 395 đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục của FIT trong lịch sử hoạt động.

FIT: Quý 2 lãi cao kỷ lục 101 tỷ đồng, tăng cao hơn 3 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.