MSB nới room ngoại lên 30%

MSB nới room ngoại lên 30%

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) vừa có công văn gửi Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) về việc điều chỉnh room ngoại tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB).

Theo công văn, ngày 27/5 VSD thông tin về việc nâng giới hạn sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài với cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – mã chứng khoán MBB – HoSE) từ 29,937% lên tối đa 30%. Điều chỉnh này có hiệu lực từ ngày 27/5.

Sau đó, ngày 28/5 VSD có văn bản đính chính thông tin tổ chức phát hành là ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), mã chứng khoán MSB – HoSE với lý do “do sơ suất nên đã nhầm thông tin tên tổ chức phát hành và mã chứng khoán”. Các thông tin khác không thay đổi.

Như vậy thông tin đúng là MSB nới room ngoại từ 29,937% lên tối đa 30% kể từ ngày 27/5.