PVI dự chi 637 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

PVI dự chi 637 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Ngày 8/9 tới đây Công ty cổ phần PVI (mã chứng khoán PVI) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 28,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.850 đồng cho cổ đông. Thời gian thanh toán 8/10/2021.

Như vậy với hơn 223,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVI sẽ chi khoảng 637 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Hiện 2 cổ đông lớn nhất của PVI là HDI Global SE và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang lần lượt sở hữu 85,1 triệu và 82 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 38,07% vốn và 36,68% vốn sẽ nhận về 182 242,5 tỷ và 233,7 tỷ từ đợt trả cổ tức lần này.

Kết quả kinh doanh năm 2020 doanh thu thuần PVI đạt 4.776 tỷ đồng, giảm 19,2 so với năm trước đó. Nhờ chi phí vốn bỏ ra giảm sâu, nên lợi nhuận gộp đạt 918 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 848,6 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm trước đó, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 807 tỷ đồng và đã vượt 22% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Với kết quả kinh doanh khả quan, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, PVI đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành 667,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chia cổ tức cho cổ đông tổng tỷ lệ 28,5%, trong khi mục tiêu kế hoạch đề ra là 22,5%.

PVI dự chi 637 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 - Ảnh 1.