Quảng Nam duyệt 11 dự án khu dân cư được ứng vốn đất

Quảng Nam duyệt 11 dự án khu dân cư được ứng vốn đất

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn vốn quỹ phát triển đất năm 2022 (đợt 1) nhằm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các công trình. 

Theo đó, Quảng Nam phê duyệt 11 dự án khu dân cư. Trong đó, huyện Duy Xuyên có 1 dự án: Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng); huyện Núi Thành có 1 dự án:  Khu dân cư, thương mại, công cộng, trung tâm hành chính xã Tam Anh Bắc; huyện Thăng Bình có 2 dự án: Khu đô thị mới Trung tâm thị trấn Hà Lam (giai đoạn 1), Khu dân cư tổ 1 thôn Hà Bình Bình Minh, Khu dân cư Trường dạy nghề Bình Nguyên.

Huyện Đại Lộc có 6 dự án bao gồm: Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Hiệp; Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Đồng; Khu dân cư nông thôn mới kết hợp bố trí tái định cư Bầu Dài xã Đại Minh; Khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất dọc tuyến Đường tránh phía Tây thị trấn Ái Nghĩa; Khu bố trí tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất phục vụ công trình Đường từ Trung tâm hành chính huyện đi các xã ven sông Vu Gia (ĐH3); Khu dân cư nông thôn mới xã Đại Quang.

UBND tỉnh Quảng Nam giao quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn, nhu cầu ứng vốn cụ thể của địa phương và khả năng hoàn trả vốn ứng, thông báo mức vốn dự kiến cho ứng.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Đại Lộc hoàn tất hồ sơ, thủ tục ứng vốn trong vòng 6 tháng kể từ ngày được phê duyệt danh mục dự án ứng vốn, giải ngân, hoàn trả vốn và trả phí ứng vốn theo thời gian cam kết, đảm bảo đúng quy định. Trường hợp địa phương không cung cấp hồ sơ theo thời hạn nêu trên, giao Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam bố trí nguồn vốn ứng cho địa phương khác có nhu cầu.