Hơn nửa doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam muốn mở rộng sản xuất

Hơn nửa doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam muốn mở rộng sản xuất

Báo cáo khảo sát từ 4.600 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại gần 20 thị trường nước ngoài, trong đó có 700 doanh nghiệp ở Việt Nam. Khảo sát được thực hiện từ 25/8 đến 24/9, trùng với khoảng thời gian Việt Nam áp dụng các biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt.

Theo kết quả khảo sát, hơn 55% trong số 700 doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong 1 – 2 năm tới. Hơn 42,5% doanh nghiệp dự kiến duy trì ở quy mô hiện tại.

Hơn nửa doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam muốn mở rộng sản xuất - Ảnh 1.