Masan Group tăng thêm cổ tức tiền mặt 2021, sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1

Masan Group tăng thêm cổ tức tiền mặt 2021, sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1

Tập đoàn Masan (MSN) vừa có thông báo tăng ​cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2021 thêm 20%, thành 1.200 đồng/cp, tương ứng với mức tăng thêm 200 đồng/cp. Ngày 16/7/2021 các cổ đông đã nhận cổ tức 950 đồng/cp và dự kiến cuối tháng 12/2021 các cổ đông sẽ nhận phần cổ tức còn lại là 250 đồng/cp.

Cùng với việc tăng cổ tức tiền mặt, HĐQT Masan cũng đã thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1 cho các cổ đông hiện hữu tính tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng. Trong 2 năm qua, sự ủng hộ của các cổ đông là động lực để Masan thực hiện kế hoạch cải thiện kết quả hoạt động chuỗi WinCommerce (WCM), tạo nền móng cho mô hình mini-mall và tái cấu trúc các mảng kinh doanh để thiết lập nền tảng tiêu dùng – bán lẻ. Việc tăng cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng là một phần trong kế hoạch của ban lãnh đạo Masan nhằm tưởng thưởng và gia tăng giá trị cho cổ đông, đồng thời hướng đến hoàn thành mục tiêu trung hạn của bảng cân đối kế toán.

Masan Group tăng thêm cổ tức tiền mặt 2021, sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1 - Ảnh 1.