Tp.HCM tăng cường chấn chỉnh việc quản lý giá đất trên địa bàn

Tp.HCM tăng cường chấn chỉnh việc quản lý giá đất trên địa bàn

Đây là động thái xử lý mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố trước tình trạng giá đất bất động sản bị giới đầu cơ thổi giá lên cao dựa theo các quy hoạch, trong đó có việc thành lập Tp. Thủ Đức và đề án chuyển một số huyện lên quận.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM giao Sở Xây dựng thành phố tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án BĐS, nhất là dự án hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa BĐS vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án phải đủ kiều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật đầu tư và pháp luật về kinh doanh BĐS. Đồng thời kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới BĐS, bảo đảm hoạt động này tuân thủ các quy định của pháp luật.

UBND Thành phố cũng giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận huyện và Tp. Thủ Đức công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá BĐS lên cao thu lợi bất chính cũng như có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát giao dịch ảo, thổi giá BĐS, đồng thời xử lý nghiêm hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án.