Dư nợ tín dụng tăng thêm hơn 200.000 tỷ đồng trong tháng 12

Dư nợ tín dụng tăng thêm hơn 200.000 tỷ đồng trong tháng 12

Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI – SSI Research vừa có báo cáo thị trường tiền tệ tuần từ 21/12 đến 25/12.

Thị trường mở không phát sinh giao dịch mới và lãi suất trên liên ngân hàng vẫn giữ ở 0,2%/năm với kỳ hạn qua đêm và 0,25%/năm với kỳ hạn 1 tuần. Lãi suất tiền gửi cũng ổn định ở 2,5-3,8%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,7-5%/năm với kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng, 4,9-5,8%/năm với kỳ hạn 12,13 tháng.

Dư nợ tín dụng tăng thêm hơn 200.000 tỷ đồng trong tháng 12 - Ảnh 1.