Vừa bán bớt cổ phiếu PVI sau quyết định phạt của UBCKNN, HDI Global đã đăng ký mua lại hơn 9 triệu cổ phiếu

Vừa bán bớt cổ phiếu PVI sau quyết định phạt của UBCKNN, HDI Global đã đăng ký mua lại hơn 9 triệu cổ phiếu

HDI Global SE (quỹ ngoại có địa chỉ trụ sở chính tại HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Cộng hòa Liên bang Đức) vừa thông báo đăng ký mua thêm 9.228.000 cổ phiếu để đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/7 đến 18/8/2021. Hiện HDI Global SE đang là cổ đông lớn sở hữu 85.337.321 cổ phiếu PVI (tỷ lệ 38,18%).

Động thái đăng ký mua thêm cổ phiếu PVI của HDI Global diễn ra chỉ chưa đến 1 tháng sau khi quỹ này bán bớt 13,8 triệu cổ phiếu nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch này thực hiện từ 10/6 đến 22/6/2021. Sau giao dịch cơ cấu lại danh mục này, HDI Global và các nhóm nhà đầu tư liên quan nắm giữ 112,3 triệu cổ phiếu PVI (tỷ lệ 50,26%).

Vừa bán bớt cổ phiếu PVI sau quyết định phạt của UBCKNN, HDI Global đã đăng ký mua lại hơn 9 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.