Chào giá tốt, Thủy điện Hủa Na (HNA) báo lãi năm 2021 gấp 4 lần cùng kỳ, đạt gấp đôi kế hoạch năm

Chào giá tốt, Thủy điện Hủa Na (HNA) báo lãi năm 2021 gấp 4 lần cùng kỳ, đạt gấp đôi kế hoạch năm

CTCP Thủy điện Hủa Na (mã chứng khoán HNA) công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 200 tỷ đồng, giảm 18,6% so với doanh thu đạt được quý 4/2020. Trong khi đó chi phí vốn chỉ giảm 6,8%, dẫn tới lợi nhuận gộp thu về đạt 84 tỷ đồng, giảm 30,8% so với cùng kỳ.

Trong quý chi phí tài chính, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được gần 7 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 23,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do dư vay nợ thuê tài chính dài hạn đến cuối năm giảm gần 330 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn 493 tỷ đồng, trong khi dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn chỉ tăng 28 tỷ đồng lên hơn 522 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Thủy điện Hủa Na còn lãi sau thuế hơn 46 tỷ đồng, giảm 42,7% so với quý 4/2020. Thủy điện Hủa Na cho biết, quý 4 vừa qua lưu lượng nước về hồ bình quân giảm hơn 20% so với cùng kỳ, dẫn tới sản lượng điện giảm, làm giảm doanh thu và lợi nhuận.

Chào giá tốt, Thủy điện Hủa Na (HNA) báo lãi năm 2021 gấp 4 lần cùng kỳ, đạt gấp đôi kế hoạch năm - Ảnh 1.