WWF hợp tác với tỉnh Long An thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt

WWF hợp tác với tỉnh Long An thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt

Quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở Long An đang góp phần làm gia tăng nhiều áp lực đối với môi trường, trong đó có vấn đề thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là chất thải nhựa.

Năm 2020, ước tính trên địa bàn tỉnh khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom được khoảng 570 – 590 tấn/ngày. Trong khi đó, nhà máy Tân Sinh Nghĩa chỉ có khả năng xử lý 240 tấn/ngày. Nhiều địa bàn huyện tự đổ rác tại các bãi chứa, hoặc tự đốt hay có địa phương phải chở rác đi xử lý tại nhà máy xử lý rác ở TP. HCM.

Thông qua các nguồn tài trợ từ Công ty Kaldewei, nhà sản xuất men thép hàng đầu ở Đức và Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân CHLB Đức (BMU), cũng như sự chấp thuận của UBND tỉnh Long An, WWF-Việt Nam đã triển khai thực hiện dự án Quản lý rác thải tỉnh Long An trong phạm vi Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam.

WWF hợp tác với tỉnh Long An thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt - Ảnh 1.