Phó TGĐ REE: Từ quý 4/2021 phía Bắc chắc chắn bắt đầu thiếu điện, nhà máy nhiệt điện than những năm tới sẽ phải gồng mình để chạy hết công suất!

Phó TGĐ REE: Từ quý 4/2021 phía Bắc chắc chắn bắt đầu thiếu điện, nhà máy nhiệt điện than những năm tới sẽ phải gồng mình để chạy hết công suất!

Chia sẻ tại hội thảo trực tuyến Chiến lược đầu tư tháng 12/2021 do Chứng khoán HSC tổ chức mới đây, các chuyên gia đánh giá trọng tâm của ngành điện trong thời gian tới là chuyển sang năng lượng sạch, năng lượng xanh. Việt Nam cũng đã cam kết hướng đến việc đẩy mạnh tỷ trọng sử dụng năng lượng xanh và giảm tỷ trọng thủy điện đã tới hạn, giảm thiểu dần nhiệt điện than gây ô nhiễm trong chu kỳ kinh tế mới.

Trong đó, tiêu điểm đầu tư đối với cơ cấu phát triển điện Việt Nam theo các chuyên gia là đẩy mạnh nhiệt điện khí LNG nhập khẩu và điện gió trên bờ, ngoài khơi. Đặc biệt, điện gió ngoài khơi được cho là sẽ phát triển bùng nổ trong những năm tới, bởi phí ngày càng giảm mà hiệu suất lại tăng.

Phó TGĐ REE: Từ quý 4/2021 phía Bắc chắc chắn bắt đầu thiếu điện, nhà máy nhiệt điện than những năm tới sẽ phải gồng mình để chạy hết công suất! - Ảnh 1.