Quý I/2020, PGBank báo lợi nhuận trước thuế 75,6 tỷ đồng

Quý I/2020, PGBank báo lợi nhuận trước thuế 75,6 tỷ đồng

Do tín dụng trong kỳ tăng trưởng âm đã ảnh hưởng tới kết quả chung

Báo cáo tài chính quý I/2020 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – PGBank mới công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 3/2020, tổng tài sản của ngân hàng ở mức gần 31,4 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,64% so với đầu năm.

Trong đó, cho vay khách hàng giảm 1,6%, đạt 23,3 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng chỉ tăng gần 3,2%, đạt gần 26,2 nghìn tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tính đến cuối quý I/2020, PGBank có hơn 767 tỷ đồng nợ xấu, tăng nhẹ 2,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 72% tổng nợ xấu, đạt gần 552 tỷ đồng, nợ nghi ngờ là hơn 122 tỷ đồng và nợ dưới tiêu chuẩn là gần 94 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu/tổng cho vay của ngân hàng đến cuối quý I/2020 là 3,29%, tăng so với mức 3,16% hồi đầu năm.

Về hoạt động kinh doanh, dù vẫn đóng vai trò là “nồi cơm chính” nhưng do tăng trưởng tín dụng âm nên lợi nhuận từ cho vay trong kỳ của ngân hàng cũng giảm 10%, xuống còn 193 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng giảm 30,3% so với cùng kỳ, xuống còn 10 tỷ đồng.

Dù vậy, một số mảng khác của ngân hàng lại có dấu hiệu khởi sắc. Trong đó, hoạt động dịch vụ mang về khoản lãi thuần 5,5 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng là điểm sáng khi báo lãi hơn 36 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ gần 4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động khác đạt gần 9 tỷ đồng, tăng 48,3% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động trong quý I/2020 của PGBank ở mức 164 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 11,4%, xuống còn 14 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc quý I/2020, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 75,6 tỷ đồng, giảm 12,1% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.