EVN lãi ròng gần 14.500 tỷ năm 2020, tỷ suất lợi nhuận đạt 3,6%

EVN lãi ròng gần 14.500 tỷ năm 2020, tỷ suất lợi nhuận đạt 3,6%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, qua đó ghi nhận doanh thu thuần 403.283 tỷ đồng, tăng 2%. Lợi nhuận gộp 54.558 tỷ đồng với tỷ suất 13,5%, cải thiện so với mức 12,9% năm 2019. Cơ cấu chi phí không có nhiều thay đổi, lợi nhuận thuần của EVN 15.077 tỷ đồng, tăng 23%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 14.480 tỷ đồng, tăng 49%.

Kể từ năm 2012, lợi nhuận của EVN liên tục tăng trưởng. Biên lợi nhuận ròng năm ngoái tăng vọt lên 3,6%, so với năm 2019 chỉ 2,5%.

EVN lãi ròng gần 14.500 tỷ năm 2020, tỷ suất lợi nhuận đạt 3,6% - Ảnh 1.