FLC nghiên cứu quy hoạch khu đô thị mới gần 490ha ở Hậu Giang

FLC nghiên cứu quy hoạch khu đô thị mới gần 490ha ở Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang đã có công văn gửi sở ban ngành về việc thống nhất điều chỉnh chủ trương lập đồ án Quy hoạch phân khu Quần thể khu đô thị mới, dịch vụ thể thao và du lịch nghỉ dưỡng Châu Thành.

Cụ thể, Chủ tịch UBND giao UBND huyện Châu Thành tổ chức lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị mới 927C, huyện Châu Thành, với quy mô khoảng 487,7ha, thuộc địa bàn xã Đông Phú, xã Phú Hữu và thị trấn Mái Dầm. Thời gian thực hiện lập đồ án Quy hoạch là 6 tháng kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh. Nguồn vốn thực hiện việc lập đồ án Quy hoạch từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu, tiếp cận đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị mới 927C.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Châu Thành cập nhật đồ án Quy hoạch nêu trên vào đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu đô thị – công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Châu Thành cập nhật đồ án Quy hoạch nêu trên vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn tiếp theo theo đúng quy định.

Theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng mà FLC đề xuất, Khu đô thị mới 927C có cơ cấu sử dụng đất như sau: Đất ở (hơn 213 ha); đất khu du lịch sinh thái miệt vườn (gần 20 ha); đất khách sạn – resort (gần 13 ha); đất thương mại dịch vụ, chợ ẩm thực, chợ nổi (gần 21 ha); đất cây xanh, mặt nước, thể dục thể thao (gần 160 ha); đất giao thông (gần 59 ha) và đất công cộng (gần 4 ha).