ITA, GVR, TDH, KDH, PTL, IMP, DTL, TMS, AGM, DBT, DHC, C32, MAC, PDB, BSC, DIH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

ITA, GVR, TDH, KDH, PTL, IMP, DTL, TMS, AGM, DBT, DHC, C32, MAC, PDB, BSC, DIH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Đại học Tân Tạo đã mua 10 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 114.315.449 cp (tỷ lệ 12,18%). Giao dịch thực hiện từ 18/10 đến 1/11/2021.

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (GVR): Ông Phạm Văn Thành, Thành viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 50.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 20/10 đến 2/11/2021.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH): Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 1.460.040 cp. Giao dịch thực hiện ngày 29/10/2021.

CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH): Ông Bùi Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 174.075 cp trong tổng số 274.075 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 4/12/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (PTL): CTCP Dịch vụ và đầu tư bất động sản Ngôi sao Phương Nam đăng ký bán 11 triệu cp trong tổng số 11.228.200 cp (tỷ lệ 11,22%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 4/12/2021.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): Ông Huỳnh Văn Nhung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 120.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 71.000 cp. Giao dịch thực hiện ngày 1/11/2021.

CTCP Đại Thiên Lộc (DTL): Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức đăng ký bán200.000 cp trong tổng số 11.863.289 cp (tỷ lệ 19,57%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 30/11/2021.

CTCP Transimex (TMS): Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch Công ty Thiên Hải sở hữu 7.995.595 cp (tỷ lệ 8,54%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.

CTCP XNK An Giang (AGM): CTCP Louis Holdings đăng ký mua 4 triệu cp. Trước giao dịch Louis Holdings không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu AGM, cùng thời gian, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.485.950 cp (tỷ lệ 8,16%) đang sở hữu.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT): Bà Lê Thị Trúc Linh, vợ ông Lê Văn Minh – Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 2.011.151 cp (tỷ lệ 14,2%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 12/10 đến 1/11/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Lương Văn Thành, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 838.000 cp. Trước giao dịch ông Thành sở hữu 5.850.000 cp (tỷ lệ 8,36%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 4/12/2021.

CTCP CIC39 (C32): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 948.900 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.101.800 cp (tỷ lệ 7,33%) xuống 152.900 cp (tỷ lệ 1,02%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/10/2021.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC): CTCP Transimex đăng ký bán toàn bộ 3.684.680 cp (tỷ lệ 24,34%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Tập đoàn đầu tư DIN Capital (PDB): Ông Đinh Ngọc Đạm, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 166.650 cp (tỷ lệ 1,87%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/11 đến 1/12/2021.

CTCP Dịch vụ bến Thành (BSC): CTCP Đầu tư Toàn Việt đã mua 575.986 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.459.336 cp (tỷ lệ 46,32%). Giao dịch thực hiện ngày 26/10/2021.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIH): Ông Trần Đình Danh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 233.080 cp (tỷ lệ 3,94%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.