Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/6

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/6

Tin doanh nghiệp

FCN – CTCP FECON Chính thức trúng gói thầu trị giá hơn 273 tỷ đồng tại Nhà máy điện gió BT2 – giai đoạn 2 thuộc Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình, nâng tổng giá trị gói thầu của FECON tại Dự án này lên 1.180 tỷ đồng.

HVH – CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC – Năm 2021, HVC đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu 466 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 37,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 15% và 57% so với thực hiện năm 2020, chia cổ tức 10%.

DLG – CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai – Đức Long Group đề ra các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021 như sau: Doanh thu hợp nhất là 2.000 tỷ đồng, phấn đấu đạt lợi nhuận sau thuế là 150 tỷ đồng.

HT1 – CTCP Xi măng Hà Tiên 1 – Sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng và lãi 652 tỷ đồng.

MIG – Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội – Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương ứng MIG sẽ phát hành thêm 13 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Ngày 01/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 02/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/07/2021.

HDG – CTCP Tập đoàn Hà Đô – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 705.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,66% tại CTCP Thiết bị giáo dục 1 từ CTCP Đầu tư bất động sản Bình An Riverside.

TCD – CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải – Đã thông qua việc phát hành 800.000 cổ phiếu ESOP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Ngày phát hành vào 05/7/2021.

LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn – Ngày 17/6, HĐQT đã thông qua việc bán hơn 2,32 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

GAS – Tổng CTCP Khí Việt Nam – Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/10/2021.

IDC – Tổng công ty IDICO – CTCP – Cổ đông chiến lược của IDICO là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đã bán ra toàn bộ 67,5 triệu cổ phiếu IDC, tương ứng 22,5% vốn điều lệ để giảm sở hữu về 0%, thời gian hoàn thành thực hiện giao dịch và không còn là cổ đông lớn là ngày 16/6.

LHG – Công ty cổ phần Long Hậu – Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 922,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 161 tỷ đồng và vốn đầu tư dự kiến là 1.033,98 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2021 sẽ giảm 18,9% so với thực hiện trong năm 2020.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VIB – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Ông Lê Ngọc Bích, bố vợ ông Hoàng Linh – Giám đốc tài chính đã bán 3 triệu cổ phiếu VIB từ ngày 19/5 đến 17/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Bích đã giảm sở hữu tại VIB xuống còn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,09%.

PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – ENEOS Corp, cổ đông đã mua vào 25 triệu cổ phiếu PLX từ ngày 24/5 đến 15/6. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại PLX lên 63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,89%.

CSC – CTCP Tập đoàn Cotana – Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT chỉ mua được hơn 1,06 triệu cổ phiếu CSC trong tổng số 3 triệu cổ phiếu CSC đăng ký mua từ ngày 19/5 đến 17/6. Sau giao dịch, ông Thanh đã nâng sở hữu tại CSC lên hơn 6,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,41%.

C47 – CTCP Xây dựng 47 – Công ty TNHH VP Invest, cổ đông lớn đã mua vào 500.000 cổ phiếu C47 từ ngày 25/5 đến 17/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại C47 lên 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,68%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TTC – CTCP Gạch men Thanh Thanh – Bà Trần Thị Xuân Anh, con ông Trần Hưng Lương – Tổng giám đốc đăng ký mua hơn 590.000 cổ phiếu TTC từ ngày 21/6 đến 20/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Xuân Anh chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TTC nào.

PVI – CTCP PVI – Funderburk Lighthouse Ltd, cổ đông lớn đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 21/6 đến 16/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 27,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,13%.

VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC – Bà Trần Thị Lan, mẹ ông Tô Hải – Tổng giám đốc đăng ký bán 300.000 cổ phiếu VCI từ ngày 22/6 đến 21/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Lan sẽ giảm sở hữu tại VCI xuống còn hơn 577.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,35%.

FIR – CTCP Địa ốc First Retail – Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 120.000 cổ phiếu FIR từ ngày 24/6 đến 23/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nâng sở hữu tại FIR lên hơn 2,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,89%.

CSC – CTCP Tập đoàn Cotana – Ông Đoàn Văn Tuấn – Tổng giám đốc CSC đăng ký mua 200.000 cổ phiếu CSC từ ngày 23/6 đến 22/7. Hiện tại, ông Tuấn đang nắm giữ hơn 129.000 cổ phiếu CSC, tỷ lệ 0,6%.