Tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng sẽ chậm lại dù dịch bệnh có kéo dài hay không?

Tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng sẽ chậm lại dù dịch bệnh có kéo dài hay không?

Tăng trưởng lợi nhuận quý IV của 17 ngân hàng niêm yết có thể chỉ đạt 10%

Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng mới đây, Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) cho biết tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng sẽ giảm tốc dù tình hình COVID-19 có kéo dài hay không. Nguyên nhân là vì lợi nhuận các ngân hàng đã tăng trưởng rất mạnh trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm đã tăng trưởng 55,3% so với cùng kỳ.

Theo MBKE, ban lãnh đạo mỗi ngân hàng sẽ hướng tới mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận nhất định để đạt được mức tỷ suất sinh lời trên vốn chủ (ROE) mục tiêu. Do đó, sau khi ghi nhận mức ROE rất cao (khoảng 20-28%) trong 9 tháng đầu năm, các ngân hàng sẽ chủ động quản lý tăng trưởng lợi nhuận để duy trì mức ROE mục tiêu đó.

Tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng sẽ chậm lại dù dịch bệnh có kéo dài hay không? - Ảnh 1.